2016 m. kovo 25 d., penktadienis

Šv. Velykos

Artėja Šv. Velykos – Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventė. Bet ką iš tiesų kiekvienam iš mūsų reiškia Šv. Velykos? Jėzus Kristus, įsikūnijęs Dievo sūnus buvo labai geras, nuolankus. Ir kuo Jam tai baigėsi? Ogi nukryžiavimu...Blogis nugalėjo...Ir būtent Šv. Velykos, Jėzaus Kristaus prisikėlimas man parodo, jog vis dėlto gėris laimi ir verta daryti gera. Kad ir kaip sunku tikėti gėriu šiais laikais...Džiaugsmingų Šv. Velykų!
Motina Teresė: „Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistai, vis dėlto mylėkite juos. Jei darai gera, žmonės tau prikiš egoistinius ar slaptus motyvus, vis dėlto daryk gera. Jei tau sekasi, įsigysi netikrų draugų ir tikrų priešų, vis dėlto tegul tau sekasi. Geri tavo darbai rytoj bus užmiršti, vis dėlto daryk gerus darbus. Sąžiningumas ir atvirumas daro tave pažeidžiamą, vis dėlto būk sąžiningas ir atviras. Ką ilgus metus kūrei, gali būti sunaikinta per vieną dieną, vis dėlto kurk! Tavo pagalba tikrai reikalinga, bet žmonės tave gali persekioti, kad jiems padedi. Vis dėlto padėk! Vis dėlto atiduok pasauliui, ką turi geriausia“.

  

2016 m. kovo 4 d., penktadienis

Gėris ir blogis

Ką renkiesi Tu? Mes visi esame laisvi, turime laisvą valią pasirinkti. Ką renkiesi tu? Daugelis atsakys, tai aišku, kad renkuosi gėrį. Bet...ar tikrai? Deja, nesąmoningai, patys to net nesuvokdami dažniausiai renkamės blogį. O kas tas blogis? Tai įvairios neigiamos mintys, pvz., „kam man to reikia, visiška nesąmonė, vistiek tau nieko neišeis, ką žmonės pasakys, turėsi atsisakyti artimųjų, liksi be darbo, sugadinsi sveikatą ir t.t.“ Taip pat tai įvairios neigiamos emocijos, pvz., baimė, gėda, kaltė. „Sumaniausia šėtono suktybė yra įtikinti mus, kad jis neegzistuoja (Baudelaire).“  

Prieš daugiau nei metus mano padaryta korta labai gerai parodė mano pozicija šiuo klausimu: „Aš esu ta, kuri turi 2 patarėjus, vieną iš kairės, kitą iš dešinės, iš dešinės – mano Angelas Sargas, o iš kairės – juokdarys. Aš esu ta, kuri klauso piktojo, susirūpinusi, įbauginta, rimtai klauso, nežinau, kad tai piktasis pasislėpęs po kauke. Aš esu tas piktasis, pasislėpęs po juokdario kauke. Aš tau tauškiu niekus, tave erzinu, gąsdinu bei gundau netikrais dalykais. Aš esu tas Angelas Sargas, kuris nori Tau padėti, yra atviromis rankomis, yra šalia Tavęs. Aš esu tas Angelas Sargas, kuris laukia, nori, kad Tu atsisuktum į mane, nusisuktum nuo piktojo...“